Impozite şi taxe pentru non-rezidenţi şi rezidenţi în Spania

          Chiar în cazul în care nu depuneți cerere de rezidență, dacă aveți un contract de muncă ce demonstrează că ați stat pe teritoriul statului spaniol mai mult de 183 de zile – aproximativ 6 luni – deveniți automat rezident fiscal spaniol.

           Diferența importantă pe care trebuie să o rețineţi și pentru care mulți români plătesc amenzi foarte mari, este aceea că rezidența fiscală – NIE verde – în Spania implică declararea bunurilor și veniturilor din toată lumea, conceptul “worldwide”.

           Unele țări europene nu folosesc acest concept, ele impozitează doar veniturile obținute pe teritoriul acelui stat. Acest principiu trebuie coroborat cu tratatul bilateral de evitare a dublei impozitări dintre România și Spania, care a intrat în vigoare în anul 2021. Vom reveni pe parcursul următoarelor paragrafe asupra acordului bilateral dar acesta este principiul de bază al fiscalității aplicate rezidenților în Spania: se iau în considerare toate sursele de venit și toate tipurile de proprietăți, inclusiv conturi bancare, la nivel global, dar se ține cont de înțelegerile bilaterale de impozitare între țări și valoarea estimată a acestora. Nu vom prezența aici detalii privind impozitarea, pentru că fiecare situație are particularitatea ei și nu este obiectivul acestui ghid de a se substitui unui consultant fiscal.

            Ne vom opri doar asupra principalelor idei și asupra declarației de “rentă”, pentru impozitarea persoanelor fizice.

            Prevederile acordului bilateral de evitare a dublei impuneri le puteți consulta pe site-ul ANAF:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Conventii/Spania2.html cu precizările publicate pe site-ul Ambasadei României la Madrid: https://madrid.mae.ro/local-news/2342.

             În cazul în care lucrați cu un consultant fiscal spaniol și doriți să îi puneți la dispoziție textul acordului bilateral, el poate fi găsit în limba spaniolă pe site-ul oficial al Agenției Tributaria: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15493.

              Impozitele și taxele se plătesc în general direct din contul bancar personal, astfel că nu aveți pentru ce să vă faceți griji în privința taxelor și impozitelor, de exemplu în cazul clădirilor.

              Rămâne importantă declarația pentru impozitul persoanelor fizice, “Declaracion de la Renta”, care se depune în perioada aprilie-iunie. Este vorba despre modelul declarației pe venit, așa numitul model 100, unde se solicită nu doar date fiscale, ci și actualizarea informațiilor personale și despre familie.

             Acestea sunt importante și pentru că există anumite deduceri sau bonusuri posibile: familie în întreținere, ascendenţi sau descendenți care locuiesc în aceeași casă, cotizații către sindicate sau donații, anumite investiții într-o casă achiziționată – înregistrată ca și locuință de familie – și altele similare.

         Dacă se greșește sau se omite ceva la completarea declarației, ea poate fi modificată prin pagina RentaWeb sau la numărul de telefon 901 200 345/91 535 68 13, dacă este una dintre declarațiile de venit eligibile pentru asistență telefonică: venituri din muncă, venituri din capitalul mobiliar, imputarea veniturilor din proprietăți imobiliare, capital mobiliar și imobiliar), profit și pierderi patrimoniale.

 Să trecem în revistă câteva elemente privind declarația de rentă:

– Declarația nu este obligatorie dacă veniturile în acel an sunt mai mici de 14 000 de euro – consultați site-ul Agenției Tributare, pentru că există excepțîi, de la încadrarea ca autonomo și până la faptul că aceste sume ar trebui să fie plătite prin conturi, la vedere

 – Se poate depune o declarație familială comună a celor doi soți, în acest caz trebuie să aveți grijă la limitele de sume, pentru că acestea se modifică

– Dacă veniturile din chirii sunt sub 1600 de euro pe an, ele nu se impozitează

– Persoanele fizice autorizate – autonomo – au obligația să depună anual această declaraţie, fiind practic echivalentă cu bilanțul anual al unei firme

– Unul dintre site-urile unde puteți obține consultanță personalizată contra unor sume rezonabile este www.taxdown.es

– Beneficiarii programului de venit minim vital sunt obligați să depună declarația de rentă

 – Contribuabilii ale căror venituri provin exclusiv din muncă și au fost sub 22000 euro, nu sunt obligați să depună declarația de rentă; și aici sunt mai multe interpretări, astfel că este important să verificați fiecare caz în parte.

 – Un exemplu strict orientativ despre cum crește nivelul de taxare care se aplică veniturilor după ce se realizează deducerile legale de la caz la caz : IRPF income tax (impozitul pe venitul persoanelor fizice, exemplu din Comunitatea Valenciană)

0-12450 euro………………………… 19 la sută

12450-20200 euro…………………… 24 la sută

20200-35200 euro…………………… 30 la sută

        Chiar dacă nu sunteți rezidenți, trebuie să depuneți așa numita IRNR – “Imposito Renta Non Residente”.

         Chiar dacă nu plătiţi taxe pentru proprietăţile care nu se află în Spania, în calitate de non rezident, fiscul spaniol primește constant informații de la bănci și alte entități financiare, urmărind tranzacțiile, circuitul banilor și mișcările mai mari de fonduri, o atenție deosebită fiind acordată transferurilor de peste 20 000 de euro. De aceea, la fel ca și în România, în cazul vinderii unei proprietăți trebuie să depuneți la bancă, contractul de vânzare-cumpărare și chitanța de plata a taxelor, pentru a putea justifica proveniența depunerii sau transferului sumelor respective.

           Pentru cei care nu sunt rezidenți în Spania și cumpără o proprietate, impozitul pe venituri din acea proprietate este de 24 % și doar 19 % pentru membrii Uniunii Europene, deci și pentru cetățenii români.

          În luna octombrie se depune și declarația pentru așa numită “Wealth tax”, sau taxa pe bogăție, pentru activele de peste 500 000 de euro.

         Mai multe detalii despre impozite și taxe puteți afla în limba engleză sau spaniolă consultând următoarele link-uri : taxe pentru rezidenți 2021 în Spania – limba engleză https://www.youtube.com/watch?v=G1L_LQEnfA4,  alte surse de documentare: https://taxadora.com  – limba engleză și spaniolă https://taxdown.es  – limba engleză și spaniolă

        În general, pentru aceste declarații și în special pentru “Declaracion de la Renta” este bine să contactați un gestor sau un consultant fiscal, existând și români în acest domeniu.

          Greșelile sau lipsa unora dintre declarații aduc amenzi foarte mari, Uniunea Europeană chiar solicitând autorităților spaniole diminuarea acestora până la un nivel rezonabil, în urma mai multor procese ajunse la Curtea Europeană.

          Este important de reținut că reglementările și impozitele diferă de la o comunitate autonomă  la alta, dar principiile, în mare, sunt aceleași. În general, simplificat vorbind, impozitele sunt transmise direct statului spaniol, o parte dintre acestea – aproximativ 50 la sută de exemplu în Comunitatea Valenciană – revenind administrațiilor comunităților. Principiile de impozitare și taxare sunt aceleași. Înainte de a lua decizia unei rezidențe într -o anumită zonă a Spaniei, este bine să aveți idee asupra taxelor și impozitele din zona respectivă. Printre cele mai mari taxe sunt cele din Țara Bascilor și Catalunia (Barcelona).