Pensiile comunitare în Spania

Aveți dreptul la pensie comunitară? Cum o puteți obține?

             Dacă o persoană a lucrat și cotizat într-un singur stat, primește pensie națională. Dacă a cotizat în două state ale Uniunii Europene – pentru că ne referim la România și Spania – poate solicita primirea pensiei comunitare. Pensia comunitară se calculează procentual pentru fiecare stat în care s-a lucrat legal, realizându-se contribuțiile la asigurările sociale.

            Pentru a se putea primi pensie comunitară de la cel de al doilea stat, este necesar să se fi lucrat cel puțin  un an cu forme legale.

            Stagiul minim de cotizare atât în Romania cât și în Spnaia este de 15 ani.

             La începutul anului 2022 erau aproximativ 14.000 de români beneficiari ai pensiilor comunitare în Spania, conform statisticilor Ambasadei României la Madrid.

Ce trebuie să știți:

– Cererea și documentele de pensionare se depun în statul unde se află reședința persoanei în momentul depunerii cererii, existând și varianta depunerii în statul unde a existat ultimul loc de muncă, desigur legal: în România la Casa Teritorială de Pensii sau în Spania la Instituto Nacional de la Seguridad Social

– Cele doua instituții își vor sincroniza calculul pensiei, iar acest proces poate dura câteva luni

 – În Spania vârsta minimă de pensionare în anul 2022 este atât la femei cât și la bărbați de 65 de ani, dacă stagiul minim de cotizare este de 37 de ani sau de 65 de ani și 10 luni pentru un stagiu de cotizare mai mic de 37 de ani.

 – Atât în România cât și în Spania, atât vârstele de pensionare cât și stagiul minim de cotizare vor crește progresiv în următorii ani

– Pentru pensionarea anticipată față de limita de vârstă – nu vom intra în detalii asupra condițiilor necesare – se pierde un procent corespunzător pentru fiecare an; de exemplu, cu titlu informativ, pentru peste 40 de ani se pierde un procent de 6 la suta pentru fiecare an inferior îndeplinirii condițiilor legale

– Pensia comunitară funcționează în baza regulamentului CE nr.883 /2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială la nivelul țărilor Uniunii Europene, în cazul în care doriți să aflați detalii suplimentare

– În cazul pensiei comunitare nu există pensie minimă, pentru că stagiile de cotizare se împart între cele două țări

– Dosarul de pensie se poate depune în momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare sau cu cel mult trei luni înaintea acestei date

– În Spania nu se poate cumpăra vechime; cumpărarea vechimii este valabilă pentru românii din diaspora care doresc să recupereze în România – în limita a 6 ani – din perioadele în care nu au cotizat; la cumpărarea vechimii trebuie să fiți atenți ca perioadele respective să nu se suprapună peste cele cotizate în Spania

– Vârstă minimă de pensionare și perioada minimă de cotizare se calculează raportându-ne la legislația statului unde se depune cererea de pensionare

Ce acte sunt necesare, cu titlu orientativ :

– Actele de identitate

– Acte de reședință

– Cartea de muncă original sau copie legalizată

 – Diplomele de studii original sau copie legalizată

 – Livretul militar

 – Adeverință privind sporururile speciale din anumite perioade

 – Alte documente în funcție de situația respectivă.

         Cazul particular al pensionarilor români care trăiesc în Spania

          Pentru pensionarii romani care trăiesc în Spania, este important să fie cunoscute următoarele :

 – Pensia poate fi transferata din România în Spania prin cerere depusă la Casa de pensii, dar trebuie indicate locația – empadronamiento – și contul bancar – ceea ce implică în general obținerea NIE, deși cel puțin teroretic conturile bancare pentru pensii se pot deschide și cu pașaport sau buletin, acte de identitate acceptate în țările membre ale Uniunii Europene

 – Trebuie obținut anual certificatul de viață, completat în fata unei autorități notariale sau la consulatele României, prin care se demonstrează că beneficiarul pensiei este încă în viață; formularele se găsesc pe site-urile caselor de pensii; la fel, daca un beneficiar al pensiei de la sistemul de protecție socială spaniol locuiește în România, va trebui să transmită către instituția spaniolă în fiecare an certificatul de viață;

– Termenele de transmitere a certificatelor de viață sunt diferite pentru Spania și România; casele de pensii solicita ca certificatul să fie transmis în ultimele trei luni ale anului, iar autoritățile spaniole solicită celor care locuiesc în România să transmită certificatul în primele trei luni ale anului următor; în cazul netransmiterii în termenul legal, plata pensiei se suspendă și este reluată în momentul transmiterii cerificatului

 – Pensionarii români care nu au cotizat la sistemul de securitate socială din Spania nu vor primi toate facilitățile de care beneficiază pensionarii spanioli; exista formularul S1 care se regăsește pe site-urile caselor din pensii din România, prin care pensionarii români pot beneficia de anumite servicii medicale pe teritoriul spaniol.

             Este important să pregătiți din timp actele necesare pensionării și să vă asigurați că acestea există. Cele mai multe probleme apar cu pierderea sau imposibilitatea identificării și depunerii cărții de muncă.