Programe în sprijinul românilor care doresc să revină în țară

Drumul spre casă:

       Mulţi români din diaspora văd emigrarea ca pe o etapă provizorie şi nu una definitivă. Intoarcerea în ţară reprezintă un pas firesc, pe care urmează să îl facă fie atunci când au acumulat suficient capital pentru a îşi construi un trai decent pe meleagurile natale, fie la pensie sau în funcție de contextul evoluțiilor internaționale. De multe ori banii agonisiţi peste hotare sunt investiţi în locuinţe, în localităţile de unde au plecat. Atunci când călătoreşti prin România e aproape imposibil să nu remarci miile de case noi construite, care îşi aşteaptă proprietarii să se întoarcă de peste graniţe. Pentru mulți, chiar din momentul plecării de acasă, emigrarea este privită doar ca o necessitate temporară.

      Dacă după 1990 şi chiar la începutul anilor 2000, milioane de români au luat calea străinătăţii, de câţiva ani – inclusiv în timpul crizei economice din 2007 si mai târziu a pandemiei de Covid-19 – asistăm la un fenomen invers, al celor care se întorc în ţară. România s-a schimbat, lucrurile au evoluat – chiar dacă mai sunt destule domenii de îmbunătățit – mai ales că unii şi-o amintesc aşa cum era în urmă cu 15-20 ani, atunci când au emigrat.

      Dacă vă gândiţi la întoarcerea în România, trebuie să ştiţi că există numeroase programe care vă ajută să vă reintegraţi mai uşor, indiferent că doriți să investiți banii strânşi în străinătate, să vă deschideţi o afacere sau să vă căutaţi un loc de muncă. 

      Vă prezentăm în continuare pe scurt, facilităţile de care puteţi beneficia atunci când doriţi să vă angajaţi, programele care vă oferă FONDURI NERAMBURSABILE atunci când deschideţi o afacere sau doriţi să lucraţi în agricultură.

Reintegrarea pe piaţa muncii

Cum să  găsiţi un job în România, chiar din străinătate

    Cel mai simplu mod de a afla ce locuri de muncă sunt disponibile şi în ce domenii, este de a accesa link-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de muncă (www.anofm.ro) sau link-urile filialelor judeţene. De asemenea, posturile publice vacante pot fi vizualizate pe site-ul http://posturi.gov.ro/, precum și pe site-urile autorităților și ale instituțiilor publice. Există şi multe alte site-uri private de recrutare: www.bestjobs.ro, www.ejobs.ro, www.myjob.ro, www.hipo.ro, etc.

      In timpul verii au loc târguri de locuri de muncă dedicate românilor din diaspora. De exemplu, în 26 august 2022, s-a desfăşurat la Iaşi un târg de locuri de muncă pentru diaspora, având ca scop principal informarea românilor sosiţi în vacanţă, asupra oportunităţilor de angajare pe piaţa muncii ieşene şi a posibilităţilor de relocare la Iaşi. Asemenea evenimente au fost organizate şi în alte localităţi de către Birourile Diaspora din cadrul Primăriilor în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM).   

Ajutoare şi facilităţi pentru reintegrarea pe piața muncii

      Având în vedere lipsa de forță de muncă de pe piaţa muncii din România, autorităţile au elaborat diverse strategii pentru a-i determina pe românii din diaspora să revină să lucreze în ţară.  

Ce este o primă de instalare şi cum poate fi obţinută?

        Primele de instalare sunt de fapt sume de bani acordate șomerilor care se angajează pentru cel puțin un an în anumite localități, departe de domiciliul sau reședința lor. În acest caz se încadrează şi românii care au lucrat în străinătate în ultimii trei ani, conform prevederior Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată prin Legea nr. 172/2017.

      ” Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul Uniunii Europene și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 de luni”. Mai există un aspect de care trebuie să ţineţi cont, pentru a beneficia de aceasta facilitate trebuie să vă găsiţi un loc de muncă într-una din localităţile afle în  zonele prevăzute în Planul Național de Mobilitate. Lista acestora şi toate detaliile legate de obţinerea acestei facilităţi pot fi consultate la următoarele linkuri: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG903-2016.pdf  şi  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/33919.

     Pentru a beneficia de prima de instalare dar şi de celelalte facilităţi oferite de reintegrarea pe piaţa muncii din România, trebuie să vă înregistraţi ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, la agenția teritorială în raza căreia aveţi domiciliul sau reședința. Acest lucru poate fi făcut online. În email anexaţi următoarele:copie a actului de identitate; copii ale actelor de studii și de calificare; curriculum vitae, o declaraţie pe propria răspundere, o dovadă că nu aveţi eventuale restricţii medicale care să vă împiedice să munciţi sau dimpotrivă care atestă faptul că puteţi opta doar pentru anumite locuri de muncă.

    Alte facilităţi de care puteţi beneficia: 

      Înscrierea în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora aveţi domiciliul sau reşedinţa vă oferă o serie de facilităţi de care puteţi beneficia gratuit, cum ar fi: gasirea unor locuri de munca disponibile şi medierea muncii, informarea şi consilierea profesională, cursuri de formare şi reconversie profesională.

       De asemenea, puteţi obţine diverse prime în funcţie de situaţia în care vă aflaţi:

  • prima de activare în valoare de 1.000 lei – acordată șomerilor înregistraţi la filialele ANOFM, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţie
  • prima de inserție – îi vizează pe absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Cuantumul acestei prime este de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.
  • prime de mobilitate – cum ar fi prima de încadrare, prima de instalare şi prima de relocare se acordă şomerilor înregistraţi, inclusiv șomerilor de lungă durată, în funcţie de localităţile în care îşi gîsesc de lucru. Astfel, in cazul primei de încadrare se acorda persoanelor care se angajează  într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. Cuantumul se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Această primă se acordă pentru o perioadă de 12 luni. In cazul primei de relocare, persoanele care se încadrează în muncă într-o altă localitate, situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia,vor beneficia de un ajutor, neimpozabil,   egal cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei lunar, pentru o perioadă de 36 de luni ( 3 ani). Primele de mobilitate se acordă persoanelor care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Cum să vă fie recunoscută experienţa profesională obţinută în străinătate

 Ştiaţi că experienţa formată în anii de lucru din străinătate vă poate fi recunoscută în ţară chiar dacă nu veţi o diplomă care să o ateste? ANOFM  a publicat un Ghid de recunoaștere a experienșei peste hotare, pe care îl găsiţi la: https://www.anofm.ro/upload/14805/Ghid_pentru_recunoasterea_experientei_14_decembrie.pdf

   Indiferent că aţi lucrat în construcţii, într-o fabrică, pe utilaje sau în alte domenii, iată cum puteţi face dovada calificării şi a experienţei  dobândite în străinătate !
a) Dacă aveţi experienţă într-un domeniu dar nu aveţi niciun atestat care să dovedească nici calificarea nici dovada experienței, trebuie să vă adresaţi unui centru de evaluare și certificare a competențelor sau ANOFM/AJOFM pentru evaluarea și certificarea competențelor și dobândirea unui certificat de competențe profesionale.
b) În cazul că puteţi prezenta acte care să ateste că aţi muncit într-o anumită meserie şi deţineţi un certificat/diplomă de calificare trebuie să vă adresaţi unui centru de evaluare și certificare a competențelor sau ANOFM/AJOFM pentru a vă fi recunoscută certificarea competențelor profesionale. Mai multe informaţii găsiţi aici: http://www.anc.edu.ro/.

  Evaluarea competenţelor profesionale se poate realiza doar pentru anumite ocupaţii şi calificări. Lista lor şi a Centrelor de evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale o găsiţi aici: http://www.anc.edu.ro/registru-centre-cna/.

 Recunoaşterea diplomelor de studii obţinute în străinătate

           Mii de români urmează an de an, cursurile şcolilor şi universităţilor din străinătate, Spania aflându-se în topul preferinţelor acestora. Cum Regatul Spaniei face parte din Uniunea Europeană, recunoaşterea diplomelor obţinute aici trebuie realizată la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) : https://www.cnred.edu.ro/.

            În cazul învăţământului preuniversitar, CNRED recunoaște actele cu care reveniţi prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării însă raportat la sistemul românesc de învățământ. Ceea ce înseamnă că recunoaşterea poate fi automată sau că vor fi necesare examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, similar recunoașterii în sens invers a diplomelor românești de către autoritățile spaniole. Modalitatea de depunere şi actele necesare pot fi consultate la următorul link : https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare.

           În ceea ce priveşte diplomele universitare pe care le-aţi obţinut în Spania, recunoaşterea acestora se face în funcţie de categoria în care se încadrează profesia la care dă acces diploma. Astfel, pentru profesiile reglementate sectorial – medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect, precum și pentru celelalte profesii reglementate și menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, diplomele de licență obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, vor fi echivalate de către autorităţile competente corespunzătoare (puteţi să consultaţi lista la următorul link:  https://cnred.edu.ro/ro/autoritati-competente).

       Toate informaţiile necesare pentru  echivalarea diplomelor universitare, atât în ceea ce priveşte profesiile reglementate cât şi pentru cele nereglementate, le găsiţi aici: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate. Actele de studii din Spania trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţara emitentă.

                               Programe de finanţare a afacerilor

   Cum să obţineţi fonduri nerambursabile

          În ultimii ani, mulţi români din diaspora au ales să se întoarcă în ţară şi să îşi deschidă propriile afaceri, mai ales după experiența dobândită în Spania sau alte țări europene. Fenomenul a luat amploare pe fondul creşterii şomajului în Europa de Vest, a crizei economice şi a pandemiei de Covid-19. În România ei aduc un suflu nou, obişnuiţi cu o altă mentalitate, cu valorile unei alte societăţi, cu un alt know-how.

         Dacă doriţi să reveniţi pe plaiuri mioritice şi să deschideţi un business pe meleagurile natale, vă prezentăm câteva oportunităţi de finanțare.

Programele Start-Up Nation și Diaspora Start-Up

 Programul  Start-Up Nation

În 2022 a fost lansată cea de-a treia ediţie a programului Start-Up Nation, care a urmărit dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare. Bugetul total pentru proiecte a fost de 2,2 miliarde de lei. Pilonul de bază al programului urmează să ofere finanţare  pentru 10.000 de beneficiari iar programul va continua și în anul 2023.


       In cadrul programului Start-Up Nation 2022 au fost prevăzute granturi maxime de 100.000 de lei pentru crearea unui loc de muncă şi de 200.000 de lei pentru crearea a două locuri de muncă. Cofinanţarea este de 5-15% din valoarea eligibilă a proiectului. Spre deosebire de ediţiile anterioare, anul acesta “nu a mai fost punctat numărul de locuri de muncă şi a fost introdus un pachet fix pentru digitalizare de 5.000 de euro.  În cadrul cheltuielilor eligibile au fost admise cele cu achiziţia echipamentelor, vehicule electrice, spaţii de lucru, mijloace de transport, mobilier, birotică, sisteme de protecţie, cheltuielile cu salarii, utilităţi, etc”. Ediţiile anterioare ale Programului Start–up Nation au avut loc înainte de pandemie şi s-au bucurat de success, având în vedere că 100% din fondurile alocate s-au întors timp de trei ani în bugetul de stat, prin locurile noi de muncă şi taxele plătite de aceste firme.              Ediţia din 2017 a avut 7.150 de beneficiari şi un buget de 1,3 miliarde de lei. Numai o treime din firmele participante au fost eligibile. Finanţarea a fost de 200.000 de lei per beneficiar, cu condiţia de a înfiinţa minimum un loc de muncă. Ediţia din 2018 a ajutat 8100 de firme iar condiţiile de înscriere şi finanţare au fost aceleaşi. Se preconizează ca programul să ofere oportunităţi de finanţare şi în anii următori.

      Programul Start-Up Diaspora

        Pilonul II al Programului Start-Up Nation este dedicat exclusiv românilor din diaspora. Programul oferă finanţări de maximum 200.000 lei pentru antreprenorii români din străinătate, care doresc să îmbunătățească performanța economică a noilor afaceri pe care le administrează. Aflat la cea de-a treia ediţie, Programul Start-Up a oferit şi în 2022  finanțări nerambursabile. Aplicanții au putut completa, semna și transmite formularele de înscriere pe platforma  https://granturi.imm.gov.ro – fără a fi nevoie să se deplaseze în ţară.

Obiectivul Start-Up Nation Diaspora  îl reprezintă dezvoltarea activităților cu valoare adăugată mare din ţară prin investiţii  în tehnologii noi, inovative, energie verde, digitalizare și pregătire antreprenorială.

                  Puteţi consulta toate  informațiile detaliate, în Manualul Programului Start Up Nation Diaspora pus la dispoziție de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului : http://turism.gov.ro/…/07/18/manual-start-up-nation-2022/

                O condiţie pentru participarea la Programul Start-up Nation Diaspora o reprezintă dovada rezidenţei în străinătate. Aplicanţii trebuie sa fie născuți pe teritoriul României și trebuie să facă dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în cel puțin ultimele 12 luni. In 2022, bugetul total dedicat Pilonului II Start-up Nation, pentru românii din Diaspora a fost de 20.031.000 lei. Obiectivul declarat a vizat finanţarea a 1.000 de afaceri.

Programul Femeia Antreprenor

                 Un alt program care oferă în fiecare an finanţare nerambursabilă este „Femeia Antreprenor”, cu o limită de 40.000 euro per afacere. Femeile sunt încurajate să îşi deschidă şi să dezvolte afaceri în România. Principalele două condiţii care ar trebui îndeplinite: firmele care depun proiecte trebuie să aibă cel puțin un asociat femeie care să dețină minim 50% din acțiuni și să participe cu cel puţin 5% din cheltuielile eligibile.    

 Linkul de finaţare precum şi manualul întregului program se regăsesc la http://turism.gov.ro/web/2022/08/18/manual-femeia-antreprenor-2022/.

          Femeile antreprenor care solicită finanţare vor asigura investiția din resurse proprii sau din credite, iar apoi statul le va rambursa suma. Cuantumul acestei sume nerambursabile depinde de numărul de locuri de muncă înființate. Programul Femeia Antreprenor reprezintă al treilea apel deschis în 2022 pentru IMM-urile din România și vizează diminuarea decalajelor dintre femeile și bărbații antreprenori, în contextul în care doar 36,84% din asociați sau acționari sunt femei. În 2022, bugetul maxim al programului alocat a fost de 157.624.000 lei, iar beneficiarele au putut obține maxim 200.000 lei per societate deci un număr de 785 de firme au putut beneficia de facilităţile oferite.

          Aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – pot primi  maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului: Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) pot primi  maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.  

 Beneficiarii vor putea accesa credite-punte de la cele 7 bănci partenere pentru implementare și credite pentru asigurarea aportului propriu. Sunt cheltuieli eligibile din grant și cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. În România, doar 37 la sută dintre antreprenori sunt femei, potrivit autorităților. Domeniile cu cel mai mare potențial în program sunt industria prelucrătoare și IT.

Există numeroase programe pentru finanţarea iniţiativelor din mediul privat, prin intermediul cărora  puteţi să obţineţi capital pentru dezvoltarea unei afaceri în România. Mulţi dintre întreprinzătorii întorşi după ani lungi de emigrare au success cu idei de business învăţate în străinătate sau cu afaceri care aduc ceva din specificul unei alte ţări.

Viaţa la ţară.  Afaceri în agricultură – programe, finanţări şi subvenţii

                  Câmpuri de lavandă, de ciulini pentru industra farmaceutică, producţii de legume, fructe de pădure sau trufe sunt doar câteva idei de afaceri în agricultură, puse în practică de către români care s-au întors acasă , după ani lungi de emigrare. Succesul multora dintre ei constă în faptul că au reuşit să exporte produsele româneşti în ţările din care au venit şi de unde au şi învăţat cum să dezvolte un business cu profit.

                Dacă doriţi să aveţi propria afacere în domeniul agricol, iată câteva programe prin care puteţi obţine capitalul necesar! Ţineţi cont că programele sunt anuale, chiar dacă datele reflectă situaţia la nivelul anului 2022.

Programul ”Usturoiul”

          3000 de euro subvenţie puteţi obţine pe hectarul cultivat cu usturoi prin acest program.  În 2022, valoarea totală a bugetului alocat a fost de 22,2 milioane lei, în creştere după succesul raportat la ediţiile anterioare, conform H.G. nr. 147/2022. Banii se acordă pentru producţiile valorificate în perioada 1 iunie – 21 decembrie iar producţia minimă necesară trebuie să fie de 3 kilograme de usturoi pentru 10 metri pătraţi. Link-uri utile : https://www.madr.ro/ şi http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2022/01/1p6cfw0hs5q9tg_2j34k.pdf

Programul Tomata și Legume 2022

           Ministerul Agriculturii oferă câte 4000 euro fermierilor români care cultivă legume prin programul de susținere a producției de legume în spații protejate. Beneficiarii  trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii de eligibilitate, printre care : să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu una dintre culturile menționate în programul Tomata și Legume 2022, să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate ( în cazul tomatelor 3000 kg/1000mp), să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean.

         Programul Tomata și Legume 2022 este împărțit în două cicluri de producție, iar roşiile  pot fi cultivate în ambele cicluri. Valoarea sprijinului este de 4000 euro/beneficiar pentru producțiile de tomate repartizat astfel: 3000 euro/beneficiar pentru producțiile valorificate în perioada 1 martie – 10 iunie (ciclul I) şi 1000 euro/beneficiar pentru producțiile valorificate în perioada 15 octombrie – 9 decembrie (ciclul II).

           În ciclul II al programului intră şi următoarele legume:  castraveți – 4.000 de kg/1.000 de mp, salată- 15.000 de plante/1.000 de mp, ceapă verde- 1.000 de bulbi/1.000 de mp, spanac 1.000 kg/1000 mp , ardei gras și/sau lung-kapia -2.000 kg/1000 mp  şi fasole păstăi -1.500 kg/1000 mp . În cazul legumelor, sprijinul oferit fermierilor prin programul TOMATA și LEGUME 2022 este de 1000 de euro. Mai multe detalii despre program găsiţi pe www.madr.ro

Am oferit aceste exemple pentru a vedea că există variante pentru revenirea în țară, iar autoritățile susțin și chiar încurajează acest proces.

Pentru mai multe de informații utile privind întoarcerea acasă, accesați link-ul https://dprp.gov.ro/web/ghid-de-reintoarcere/. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a alcătuit un Ghid al reîntoarcerii în țară în care găsiți toate informațiile concrete privind : reînscrierea în sistemul asigurărilor sociale și medicale, reintegrarea copiilor în sistemul de învățământ românesc, detalii despre procedurile vamale în cazul repatrierii bunurilor, obținerea diverselor indemnizații si alte detalii utile.