Taxe consulare

0
tarife consulare consulate romanesti in Spania

Sursa tarifelor consulare de mai jos este pagina oficiala a Ambasadei Romaniei la Madrid. Ele au caracter orientativ, ViatainSpania.com nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele schimbari sau actualizari ale acestor tarife.

TARIFUL CONSULAR
este aplicabil serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și
de oficiile consulare ale României din străinătate
Tariful consular prezentat în continuare este stabilit în baza dispozițiilor următoarelor acte normative:
 Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;  Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 400/2016 privind modalitățile tehnice de prestare a serviciilor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.
Cuantumul taxelor consulare este prevăzut în euro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 198/2008. La misiunile diplomatice și la oficiile consulare din străinătate se percepe, după caz, tariful în euro sau echivalentul în dolari SUA ori în moneda locală.
Orice serviciu consular care nu este prevăzut în lista de mai jos se prestează cu titlu gratuit.
A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

 1. ELIBERAREA UNUI PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC
  Taxa consulară
  0
  Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu electronic*
  59 euro
  Total
  59 euro
  *) Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu electronic reprezintă un cost de producție, care se virează către producătorul blanchetelor respective.
 2. ELIBERAREA UNUI PAŞAPORT SIMPLU TEMPORAR
  Taxa consulară
  0
  Contravaloarea blanchetei paşaportului simplu temporar *
  20 euro
  Total
  20 euro
  *) Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu temporar reprezintă un cost de producție, care se virează către producătorul blanchetelor respective.
  B. VIZE
  Pentru cetăţenii statelor cu care UE a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor (Armenia, Albania, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Muntenegru, Federaţia Rusă şi Ucraina) se aplică taxele convenite prin acordurile respective (după caz, 35 sau 70 euro).
  Pentru cetăţenii Republicii Moldova, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la Spaţiul Schengen. Pentru cetăţenii Republicii Serbia şi cetăţenii Republicii Macedonia, titulari de paşapoarte fără date biometrice, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la Spaţiul Schengen.
 3. VIZĂ TRANZIT / TRANZIT AEROPORTUAR
  Taxa consulară 60 euro
  Total * 60 euro
  *) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma
  de 15 euro, cu titlu de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 60 de euro.
 4. VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERE
  Taxa consulară 60 euro
  Total * 60 euro
  *) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma
  de 15 euro, cu titlu de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 60 de euro.
 5. VIZĂ DE LUNGĂ ŞEDERE
  Taxa consulară 120 euro
  Total * 120 euro
  *) În situaţia în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma
  de 15 euro, cu titlu de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 120 de euro.
  C. SERVICII NOTARIALE
 6. AUTENTIFICAREA UNUI ACT CU INCIDENȚĂ ÎN ACTIVITATEA
  NOTARIALĂ DIN ROMÂNIA
  Taxa consulară 0
  Tariful de publicitate notarială * 3 euro
  Total 3 euro
  *) Tariful de publicitate notarială se percepe pentru înscrierea actelor respective în registrele
  naționale notariale și se virează către Centrul Național de Administrare a Registrelor
  Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.
 7. CERTIFICAREA MODIFICĂRILOR SURVENITE ÎN ROLUL DE ECHIPAJ
  AL NAVELOR, INCLUSIV SCHIMBAREA COMANDANTULUI DE NAVĂ,
  SAU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII ACTELOR DE CONVENŢIE ALE
  NAVELOR
  Taxa consulară 30 euro
  Recuperări cheltuieli bugetare 5 euro
  Total * 35 euro
  *) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel
  mult 48 de ore) se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
 8. ÎNREGISTRAREA ŞI VIZAREA PROTESTULUI DE MARE, A JURNALULUI
  DE BORD ŞI A JURNALULUI DE MAŞINI
  Taxa consulară 30 euro
  Recuperări cheltuieli bugetare 5 euro
  Total * 35 euro
  *) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore), se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
 9. ELIBERAREA PERMISULUI PROVIZORIU DE NAŢIONALITATE, PENTRU NAVELE CONSTRUITE ÎN STRĂINĂTATE, ACHIZIŢIONATE SAU CĂRORA LI SE SCHIMBĂ CLASA
  Taxa consulară
  300 euro
  Recuperări cheltuieli bugetare
  5 euro
  Total *
  305 euro
  *) În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore), se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.
 10. VERIFICAREA UNUI ACT ÎN ACTIVITATEA NOTARIALĂ DIN ROMÂNIA
  Taxa consulară
  0
  Tariful notarial *
  5 euro
  Total
  5 euro
  *) Tariful notarial se percepe pentru efectuarea operațiunii de verificare în registrele naționale notariale de către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și se virează către această instituție.
  D. CETĂȚENIE ROMÂNĂ
 11. ÎNREGISTRAREA CERERII DE ACORDARE / REDOBÂNDIRE A CETĂŢENIEI ROMÂNE ÎN CONDIŢIILE ART. 10 ALIN. (1) DIN LEGEA CETĂŢENIEI ROMÂNE NR. 21/1991, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
  Taxa consulară
  60 euro
  Recuperări cheltuieli bugetare
  5 euro
  Total
  65 euro
 12. ÎNREGISTRAREA CERERII DE RENUNŢARE LA CETĂŢENIA ROMÂNĂ
  Taxa consulară
  600 euro
  Recuperări cheltuieli bugetare
  5 euro
  Total
  605 euro
 13. ÎNREGISTRAREA CERERII DE VERIFICARE A STATUTULUI JURIDIC AL UNEI PERSOANE FIZICE ÎN RAPORT CU STATUL ROMÂN
  Taxa consulară
  30 euro
  Recuperări cheltuieli bugetare
  5 euro
  Total
  35 euro